Zkratky používané ve slovníku

Zkratky používané ve slovníku
Zkratky používané ve slovníku - je to ... Co zkratky ve slovníku?

b. - bývalý, bývalý

b. nebo m. - více či méně

b. h. - z větší části

B. - východní cm. - namísto toho společně

rev. - východní

výška. - výška

g. - rok

g -

gramy ha

- hektar č. arr. - především stav

. - stav

state-in-state

d. b. - musí být, musí být atd.

dl. - délka

jiná - jiné, jiné atd.

. železnice

žlutá. -dor. - Železnice

je naživu. Zvíře

З. - západní

hlava. , zd - náhradní zařízení

. - Západní

Inst - Institut

, a tak dále - atp.

, a tak dále - .. A tak dále

, a tak dále - .. Atd

kg. -

kilogram do. -l. - někteří

do. -N. -

km -

kilometr cr. horn. dobytek - skot

to-ry, to-raj - který, který je

litrů

litrů. s. - koně

m -

metr m. b. - možná, může být, atd.

měsíců. - měsíc

min. - minuta

mil. - milion miliard. - Milióny

mm -

Milimetry

MCS - Odlehčovací stanice MTS - Strojní a traktorová stanice

. - například

někteří - někteří

NKZ - lidový komisař

reg. - oblast

cca. - asi

osoba. - zejména oblast

. - oblast

příspěvek. - rozlišení

preim. - převážně

cca. - přibližně

n. h. - protože

str. - rubl, ruble

rastr. - rostlina

Obr. - výkres

okres - oblast

okres - okres

С. - severní

s.-B. - severovýchod

sec. -v. - severní východní výsev

. - severní

sec. - druhá

této rodiny. - rodina

s. -3. - severozápadní

sec. -h. - severozápadní

další. - tedy

sl. arr. - takto

cm. - viz

cm -

centimetr

cf. porovnat s. -x. - zemědělské

s. х-во - zemědělství

т -

tun

tabulka. - tabulka číslo - partnerství

т. rok - běžný rok

tun. protože -

m. n. - tzv.

t. arr. - tedy

tis. - Tisíce

. - používá se

x-in-farm

q -

centér

C - Celsius h. - hodina

lidí. - Osoba

široká. - šířka

ks. - kusy

Yu. - Jižní

Yu. -B. - jihovýchod

s. -v. - jihovýchodní

jih. - jižní

Yu. -3. - jihozápadní

ju. -h. - jihozápadní

Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.