Absolutní hmotnost zrna

Absolutní hmotnost zrna
Absolutní hmotnosti obilí - to je ... Co je absolutní hmotnost obilí?

váha jednoho zrna nainstalován hmotnosti 1000 zrn počítané bez výběru průměrný vzorek semen. Výsledná hmotnost v gramech představuje průměrnou hmotnost jednoho zrna v miligramech. Dobrý A. v. h. nejdůležitější plodinou následující: ozimé žito 32 mg, ozimá pšenice 40-42 mg, ječmen 42 mg, jarní pšenice 35 mg, oves 24 mg, pohanky 20 mg .


Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.