ACCELERATOR

ACCELERATOR
ACCELERATOR je ... Co je ACCELER?

speciální zařízení v magneto vysokém napětí. U. je nutné vytvořit v době spuštění dostatečně silné jiskry mezi elektrodami žhavicí svíčky motoru. U. je umístěn za magneto ve speciálním pouzdře. Má pejska pro aktivaci Magneto "Internationale". Hlavní součást pružiny U-spirálového tělesa, uzavřená v pouzdře. Je-li zavodke motoru pružina stlačena na určitou hranici, po kterém se západka skoky a umožňuje pružinu, soustružení, k vytvoření rychlého otočného magneto válečku. V některých systémech pracuje magneto U. automaticky bez nutnosti předběžného zařazení (STZ-HTZ). Po spuštění motoru se motor automaticky vypne.


Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.