AKUMULACE

AKUMULACE
ACCCLIMATION je ... Co je aklimatizace?

Obchodní lidé., o úpravě některých druhů živých, a růst. pro cizince pro jejich situaci. Na hraje důležitou roli v boji Svaz sovětských socialistických republik pro rozšíření druhového složení kultury růst a zvířat a pro podporu svého nového r-us (např bavlny, pšenice ozimé na sever, atd ...)


directory Farm slovník - Moskva - Leningrad: ... Gosudarstennoe publikování kolektivní a . State Farm literatura "Selkhozgiz" šéfredaktor:. AI Gaister 1934.

-