ADONIS

ADONIS
Adonis je ... Co je to Adonis?

jaro, monocril, trvalka jedovatá bylinná rostlina. Rostou ve středu a na jihu. části SSSR. A. Appl. v lékařství a ve veterinární medicíně. Used tráva, shromážděná na jaře během kvetení. Vnitřní potřeba pro A. je uspokojena sbírkou divokých rostlin. - Roční druh A. - polní plevel, výhradně na jihu a jihozápadě. Evropské části SSSR. Tyto druhy jsou zničeny sklizenými strništěmi, následované podzimním orátem a obsahem výparů v čisté formě plevele.


Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.