UNDERGROUND

UNDERGROUND
SUNSET je ... Co je SUNSEVE?

výsevní trvalé krmné traviny nejsou nezávislé, ale pod krytem. chlebový rastr. (viz Krycí rostliny). P. aby se v roce vysetí vytrvalých tráv, v nichž nedoporučují, získávali obilí; když je P. tráva obvykle lépe zakořeněná a lépe odolává chladu. P. je vyroben pro jarní a zimní chléb na jaře, Ch. arr. při výsevu. a centrální pásma SSSR; na jihu a jihovýchodě. P. se zřídka používá.


Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.