AEROSEV

AEROSEV
AEROSEV je ... Co je AEROSEV?

s naočkování letadla. Vyrábí se tak, že semena osiva z vzdušného prachu paralelními proužky podél pole. Pro větší jednotnost zasetí se použije překrytí, tj. Každý pás překrývá předchozí polovinu a druhá polovina se překrývá následným pásem. Zvláštní. Příznivý případně pozemní vozidla (oseté velmi brzy na jaře, jak je to možné v oblastech, zoraná na orbu, setí rýže do vody, výsadbu bylinky volných písků); při výsevu plodin, které nevyžadují soukromé osivo, s nízkou mírou semen (hořčice, trávy, 999 strniště a plodiny). A. vyžaduje malé množství práce a dopravy a poskytuje velkou produktivitu (pro letový den až 200 ha). r-us Hlavní aplikací A. pšenice, oves a ječmen ve velmi raných dobách podzimní orbě: Middle Volha, regionu Saratov a Stalingrad, SSSR, severní. Kavkaz, Voronezh a Kurskské oblasti. , Kazachstán a St. Asie.

Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.