Agrology

Agrology
Agrology - je to ... Co agrology?

z Pedologie agronomickými vlastnostmi půdy a studium dynamiky půdní procesy probíhajícími pod vlivem lidské činnosti (zpracování, hnojiva, střídání plodin, atd.).

KA zahrnovat agronomické vlastnosti půdy a studium dynamiky půdní procesy probíhajícími pod vlivem lidské činnosti (zpracování, hnojiva, střídání plodin, atd.).


Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.