Agrolesnictví

Agrolesnictví
Agrolesnictví - je ... Co je Agrolesnické?

Výrobní odvětví plodiny úkol roj využití stromu a křovin chránit před. -x. plodiny ze suchých větry a „black bouře“ na rekultivaci vpusti, písků a horských svazích, ochraně komunikace a různých struktur sněhu drift, pohyblivé písky a tak dále. A vztahuje na základních metod boje proti suchu a má velký význam, zejm. na suchém východě. r-nah regionu Volha. Přední link-lesnických prací je vytvořit větrolamy v oblasti kolektivních a státních statků vyprahlá SSSR. V roce 1932 byla výsadba prováděna na povrchu. 56 460 ha , včetně polních úkrytových pásů 14 970 ha ; v letech 1933 - 68910 ha a v nich pásové přístřešky 17 630 ha . Plán A. v letech 1934 - 120 000 ha (z toho 34 690 ha pásy na ochranu pole).


Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.