AGROMELIORACE

AGROMELIORACE
AGROMELIORACE je ... Co je AGROMELIORACE?

Systém agromeliorative a organizační opatření uplatňovaná v zavlažovaných a odvodněných pozemků, na svazích hor, písky, roklemi a jiných zemí, aby se na ně. . -x. použití. V A. zahrnují: 1) identifikaci a účetnictví příslušné půdy, jejich komplexní přehled; 2) vypracování projektů a provádění prací na všech stupních c. -x. rekultivace rekultivovaných pozemků: a) příprava povrchu zavlažovacího a odvodňovacího systému, b) stanovení nejpřesnějšího rozdělení na regenerovaném území pozemků as. -x. kultur, údaje o plánu, c) vývoj technických metod a metod, zdokonalování a využití solonetz, solonchaků, bažin, ústí řek a dalších pozemků vyžadujících rekultivaci; 3) provozování zavlažovací a odvodňovací sítě, údržba sítě; 4) práce na opravě písku a vpustu, atd. Na objektech a úkolech, A. je jeden s c. -x. hydraulickým strojírenstvím, je spojeno v obecném cyklu měřicích opatření.


Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.