Agronomická

Agronomická
Agronomie - to ... Co agronomie?

Věda o. x-ve, rozvíjení základů c. -x. s cílem dosáhnout vysoké kvality a množství plodin, zvýšit a zlepšit živočišnou výrobu a obecně zlepšit produktivitu. -x. práce.

A. na praktických závěrech se opírá o úspěchy a údaje z oblasti inženýrství, pedologie, meteorologie, chemie, biologie a ekonomiky.

Za podmínek kapitalismu byl A. umístěn ve službách pronajímatele - kulak h-woo. Prohlubující se agrární krize skutečně zastavila přístup k nejnovějším úspěchům Ázerbájdžánu v kapitalistickém sektoru. x-in, což zanechává za sebou úzké prostředí uzavřené laboratorní práce. Na rozdíl od našeho A., že ačkoliv stále zaostává za tempem vývoje socialistického zemědělství, neustále vyvíjí, absorbuje všechny nejnovější úspěchy vědeckého myšlení a rostoucí zkušenosti z vedoucích velkých socialistických x-VA. Prostřednictvím sítě výzkumných ústavů, pokusných polí a farem, naše nejnovější návrhy A. zemědělské techniky, zavést ji do státní správy a zemědělských družstev v podobě povinného agro-zoominimuma, agro a zoopravil a tak dále. E.


Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.