SPEEDOMETER

SPEEDOMETER
AIDSMETER je ... Co je SPIDER?

nástrojem, který automaticky zobrazuje rychlost přenášení vozidla nebo jiného pohybujícího se stroje. C. je umístěn na čelním panelu stroje tak, aby řidič vždy viděl čtení přístroje. Mechanismus C. je spojen pružným hřídelem s osou zadních kol pohyblivého stroje. C. je vždy utěsněn. Oprava na místě provádí vysoce kvalifikovaní pracovníci. Je lepší poslat S. k opravě do továrny.


Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.