VLHKOSTI VZDUCHU

VLHKOSTI VZDUCHU
HUMANITA VZDUCHU je ... Co je Vlhkost vzduchu?

množství vodní páry obsažené ve vzduchu. Množství vody (v gramech) obsažené v 1 cm3. m vzduchu, se nazývá absolutní vlhkost. Relativní vlhkost, která je pro p. x-va, zvláště. v suchých oblastech se vztahuje k procentu množství vody obsažené ve vzduchu až k hranici, která je možná při dané teplotě vzduchu a atmosférickém tlaku. Pokud je relativní V. v. klesne pod 40%, pak růst. rozvíjet abnormálně nebo dokonce zemřít. Při velmi vysoké vlhkosti, téměř 100%, rastrová. jsou silně postiženy houbovými chorobami. Dobrý vývoj zařízení. dosahuje 60-70% relativní VV. Na normách V. v. v obytných prostorách. viz Zoohygiene .


Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.