GLINOLITNYE CONSTRUCTION

GLINOLITNYE CONSTRUCTION
GLINOLITNYE BUILT - to ... Co GLINOLITNYE BUILT?

obytných a průmyslových budov, ode zdi ke ryh glinolitnoy postaven z slámy hmotnosti smíchaného s mastnou hlínou. Sláma v této směsi skládá základní kostru hmoty a cementovou látku. Stěny pontonu jsou dostatečně silné, hygienické a středně tepelně vodivé. Stěny města jsou postaveny, nebo poněkud odlétány, v odnímatelných dřevěných tvarech, které jsou přeměněny podél budovy, jak jsou stěny odlévány. Proces odlévání stěn spočívá v tom, že formy jsou položeny se slámou a naplněny tekutou jílovou maltou; hmotnost je rozdrcená nohama nebo válečkována. Vodní elektrárny se používají v různých oblastech v obilí a dobytčích sovokostech. Výhody městských osad: nadbytečný místní stavební materiál, jednoduchost, snadnost, rychlost a levost konstrukce, schopnost aplikovat lehké základy. Nevýhody jaderných elektráren: neobvykle velké sedimenty, dosahující 18-20% a pomalé sušení, což prodlužuje dobu uvedení do provozu. Proto je využívání zemního plynu nejvýhodnější v jižních oblastech Unie.


Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.