Stodola kolaudaci

Stodola kolaudaci
Kolaudaci stáje - to je ... Co je sýpka SOUHLAS?

kontrolu kukuřice pro odrůdové čistoty a kseniynost (viz. Xenia) je navíc k testování Oblast techniky , nebo vyměnit. Při provádění A. a. celá šarže kukuřice je předem rozmělněna, aby se odstranily všechny nečistoty; z odebrané kukuřice se pro každý 25 c odebírá průměrný vzorek 200 kuřat. Obecně platí, že A. a. kukuřici by měla předcházet předběžná sklizně . Za podmínek TSSF, A. a. vyrobeny a přes místní odrůdy sóji stanovit typicality kultury, a v tomto případě, z každé šarže sójových semen odebraných 20 vzorků z různých míst; vzorky jsou důkladně smíchány a hrstka 200 zrn je odebrána hrstkou a počítá se.


Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.