Ztráta

Ztráta
Ztráta je ... Co je ztrátou?

ztráta - v občanské právo vyjádřit v penězích škod způsobených jednou osobou protiprávním jednáním jiného. Ztráty zahrnují náklady vynaložené osobou, jejíž práva byla porušena, ztráta nebo poškození majetku a příjmy, které by mohly být získány v případě, že nedošlo k přestupku (ztráta zisku).

Velký encyklopedický slovník. 2000.