Phytocenoses

Phytocenoses
Phytocenoses - to ... Co phytocenoses?

je stejná jako rostlinná komunita .


Odkaz na zemědělský slovník. - Moskva - Leningrad: Státní vydavatelství kolektivní a státní zemědělské literatury "Selkhozgiz". Hlavní redaktor: AI Gaister. 1934.