Staging

Staging
Lešení - je ... Co je Staging?

HORY - dřevěná podlaha instalovaná na podlaze; slouží jako pracoviště při provádění některých stavebních prací (např. zdiva).

Velký encyklopedický slovník. 2000.