Zajišťovací smlouva

Zajišťovací smlouva
Zajistná smlouva - to je ... Co je zajišťovací smlouva?

„zajišťovací smlouva“ - tajná dohoda mezi Ruskem a Německem (podepsána v Berlíně dne 18. 6. 1887), který ukládá povinnost udržovat přátelské neutrality v případě války, jeden z účastníků třetího výkonu (s výjimkou Francie a Rakouska Maďarsko) a neumožňují územní změny na Balkáně x bez vzájemné dohody. V roce 1890 německá vláda odmítla obnovit smlouvu.

Velký encyklopedický slovník. 2000.