Druhá kniha kronik 35: 16

Druhá kniha kronik 35: 16
Druhá kniha Kronik 35:16 je ... Jaká je Druhá kniha Kronik 35: 16?
Takže celá služba Pánu v ten den, v slavení hodu beránka, a aby obětovali zápalné oběti na oltáři Páně, na příkaz krále Joziáše.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.